เรื่องของ Passive Voice

posted on 23 Dec 2008 16:20 by kobkul-say-hi

เรื่องของ Passive Voice

จาก Eduzones Elibrary, สารานุกรมฟรี

เรื่องราวของ "Passive Voice"


ก่อนที่จะพูดถึงเรื่องราวของ Passive Voice ขออธิบายถึง voice ในภาษอังกฤษ ก่อน นะฮะ


Voice หมายถึงวิธีพูด ซึ่งในไวยกรณ์ภาษาอังกฤษจะมี voice อยู่ 2 ประเภท คือ

1. Active Voice 2. Passive Voice


Active Voice - คือรูปกริยาซึ่งประธานเป็นผู้กระทำหรือแสดงกริยานั้นโดยตรง เช่น

I kick the dog. (คำแปล ก็คือ "ฉัน เตะ สุนัข" ซึ่ง ฉัน เป็นผู้กระทำการ เตะ สุนัขโดยตรง)


ต่อมา จะขอพูดถึง Passive Voice เลย นะฮะ


Passive Voice - คือรูปกริยาซึ่งประธานเป็นผู้ถูกกระทำกริยานั้นโดยผู้อื่น

โดยโครงสร้างของประโยค ขอยกขึ้นมา ง่ายๆ นะฮะ ว่า [subject + verb to be + V3(past participle)+(Object)]

อาจจะดู แล้ว งงๆ นะ แต่ลองมาดูประโยคตัวอย่างก็แล้วกันนะ

Active Voice - I kick the dog.

Passive Voice - The dog is kicked by me.

ทั้ง 2 ประโยค มีความหมายที่เหมือนกันนะ เพียงแต่ ประธาน ถูกเปลี่ยนจาก I เป็น The dog เท่านั้นเอง นอกจากนั้น (ดูให้ดีๆ นะ) คำกริยา kick ถูกเปลี่ยนไปเป็น kicked แล้ว ใน Passive Voice (ตรงตามโครงสร้าง เป๊ะ !)

หลายๆ คน อาจจะยังไม่เข้าใจเรื่องการใช้ Passive Voice นะ งั้น จะขอแจง การใช้ Passive Voice ในเรื่องต่างๆ เลย แล้วกันนะ


หลักการใช้ Passive Voice มีดังนี้

- ให้ความสำคัญกับกรรม ( object ) ของประโยคหรือสิ่งที่ถูกกระทำมากกว่าประธาน หรือไม่สนใจว่าใครทำแต่สนใจผลที่เกิดขึ้น เช่น Your bicycle has been damaged. รถจักรยานของคุณถูกทำเสียหาย ( ประโยคนี้ไม่สนใจว่าใครเป็นคนทำ สนใจแต่เพียงว่ามีการเสียหายเกิดขึ้น เช่นเดียวกับประโยคต่อไป) Rules are made to be broken. ( by ? ) Police are being notified ( by? ) that three prisoners have escaped. Everything will have been done by Tuesday.

- ไม่จำเป็นต้องเอ่ยถึงผู้กระทำ เนื่องจากรู้กันอยู่แล้ว เช่น The thieves were all arrested . ( เป็นทั่รู้กันอยู่ว่าผู้จับน่าจะเป็นตำรวจ ) English is spoken here. ( ผู้ที่พูดคือคนโดยทั่วไป )

- เมื่อไม่ทราบว่าใครเป็นผู้กระทำ เช่น Printing was invented in China. ( ผู้คิดค้นเป็นใครไม่ทราบ )


ต่อมา การทำ Active Voice ให้เป็น Passive Voice


I. ประโยคที่มีกรรมตัวเดียว ( Direct Object ) เอากรรมของประโยคขึ้นมาเป็นประธาน ใช้ verb to be ให้ถูกต้องตามประธาน กริยาแท้ในประโยคให้เปลี่ยนเป็นช่อง 3 ( past participle ) เอาประธานของประโยค Active ไปเป็นกรรมหลัง by เช่น

The boy was bitten by the dog. ( เอากรรมคือเด็กชายขึ้นมาเป็นประธาน ) Research will be presented by Dara at the conference. Dinner is being cooked by Susan. A new house is going to be built . ( by them )

หมายเหตุ ผู้กระทำในประโยค Passive ที่เป็น phrase " by the......" อาจจะละไว้ก็ได้

สรุปการใช้ประโยค Passive Voice ของ Tenses ต่างๆ

Present Simple Tense : [Subject + is/am/are + V3]

Present Continuous Tense : [Subject + is/am/are + being + V3]

Present Perfect Tense : [Subject + has/have + been + V3]

Past Simple Tense : [Subject + was/were + V3]

Past Continuous Tense : [Subject + was/were + being + V3]

Past Perfect Tense : [Subject + had + been + V3]

Future Simple Tense : [Subject + will/shall + be + V3]

Future Continuous Tense : [Subject + will/shall + being + V3]

Future Perfect Tense : [Subject + will/shall + have + been + V3]

II. ประโยคที่มีกรรมตรง และกรรมรอง ( Direct & indirect object) เมื่อประโยค Active มีกรรม 2 ตัวคืือ กรรมตรง ( Direct Object ) = สิ่งของ กรรมรอง ( Indirect object ) = บุคคล เมื่อจะเปลี่ยนเป็น Passive นิยมเอากรรมรอง คือบุคคลขึ้นเป็นประธาน ถ้าจะเอากรรมตรงเป็นประธานก็ได้ แต่ต้องใส่บุพบท to ข้างหน้ากรรมรองที่เหลืออยู่ด้วย เช่น

Active: The teacher gave me a book. Passive: I was given a book by the teacher. ( กรรมรองเป็นประธาน ) Passive : A book was given to me by the teacher. ( กรรมตรงเป็นประธาน )

Active: My father gave ten dollars to my sister. Passive : My sister was given ten dollars by my father. ( กรรมรองเป็นประธาน ) Passive : Ten dollars were given to my sister by my father. ( กรรมตรงเป็นประธาน )

Active: The guide will show you the museum. Passive: You will be shown the museum by the guide. ( กรรมรองเป็นประธาน ) Passive: The museum will be shown to you by the guide. ( กรรมตรงเป็นประธาน )

ตัวอย่างกริยาที่มีกรรมได้ 2 ตัวได้แก่

give answer show tell send buy call teach ask sell write lend


III คำกริยาที่ไม่สามารถทำให้เป็นประโยค Passive ได้คือ

กริยาที่ไม่สมบูรณ์ด้วยตัวเองซึ่งเราเรียกว่า Linking verbs ( Copular Verbs) เป็นคำกริยาที่ ต้องมีส่วนสมบูรณ์ ( complement ) เข้ามาช่วยจึงจะได้ความหมายสมบูรณ์โดยไม่ต้องมีกรรม คำเหล่านี้ได้แก่

be keep sound get prove seem stay smell go turn appear look taste come turn out remain feel become grow end up, wind up

เช่น

Active voice : He became a successful business man. จะเปลี่ียนเป็น A successful business man was become by him. ไม่ได้

ตัวอย่างของประโยคที่คำกริยาเป็น linking verb เช่น

You look lovely. My hand feel cold. That sounds good to me. It smells funny in this room.


IV ใช้ get แทน be ในประโยค Passive ( ในการใช้อย่างไม่เป็นทางการ )

คำกริยาต่อไปนี้ อาจใช้กับ get แทน verb to be

tire dress upset invite pay do marry,divorce hurt accustom confuse bore hire disgust stuck lose worry drink pack fire engage hit


He was lost = He got lost. She wasn't invited = She didn't get invited. They were married last year. = They got married last year. I didn't stay for the end of the movie because I got bored. There was an accident, but luckily nobody got hurt.

การใช้ประโยคโดยทั่วไปจะใช้เป็น Active Voice และหลีกเลี่ยงการใช้ Passive เท่าที่จะทำได้ แต่หากจะมีการใช้ Passive Voice ก็มักจะใช้ในการเขียนเอกสารที่เป็นทางการ ข่าว และรายงาน ทางวิทยาศาสตร์.

เช่น ในข่าวในหนังสือพิมพ์

The woman was killed at. . . . The boy was struck by. . . ." President Kennedy was killed. ( ไม่ใช้ Oswald killed President Kennedy.) It was reported that. . . . It was recommended that. . . .. It is reported that...... This letter will confirm. . . . ( ไมใช่ I write this letter to confirm. . . . ) He was jailed for three months.

ในรายงานการศึกษาวิจัย ซึ่งผู้อ่านจะสนใจผลมากกว่าสนใจผู้กระทำ

It can be seen that....... Heart disease is considered the leading cause of death in the United States The interviews were conducted in groups. The sample was weighed to find its dry weight .

 


ข้อมูลอ้างอิง : http://ict.moph.go.th/English/content/verb07_active.htm

edit @ 23 Dec 2008 16:24:45 by กอบกุลღ♥

Comment

Comment:

Tweet

read easy open-mounthed smile

#11 By mr.zhang (58.8.45.68) on 2011-07-27 19:57

อ่านได้2บรรทัดก่อเข้าใจขึ้นละ
ขอบคุณค้าsurprised smile

#10 By (113.53.216.195) on 2010-04-12 08:16

ขอบคุณค่ะbig smile big smile

#9 By gibebk (202.28.68.202) on 2010-03-28 11:49

drf

#8 By (203.113.18.143) on 2010-02-25 11:15

#7 By (203.113.19.125) on 2010-02-15 11:40

thank you ^^

#6 By (125.26.243.139) on 2010-02-14 18:53

^^
THXX YOU

#5 By Neox (222.123.89.14) on 2010-02-11 14:59

THANK YOU , SO MUCH !! !surprised smile

#4 By VEE (118.172.3.2) on 2010-01-04 18:09

#3 By นุ่น คนสวย (203.113.20.193) on 2009-12-09 12:23

become

#2 By (117.47.93.188) on 2009-09-18 16:28

#1 By (117.47.145.8) on 2009-02-07 22:27